Plán činnosti na rok 2016

AMAVET č. 808 – VTM

 

 • január : Pracovné stretnutie vedúcich krúžkov, Príprava projektov na rok 2016
 • február: Príprava HST a KFVaT
 • marec: Príprava modelárskeho výmeneho tábora, Príprava Svetových pohárov RoboCup
 • apríl: Trenčiansky robotický deň, RoboRawe, Istrobot
 • máj: Tranzit planéty Merkúr cez disk Slnka, Svetový pohár a M-SR Prievidza
 • jún: Víkendové stretnutie členov krúžkov Amavet klubu – opekanie,  ubytovanie, pozorovanie nočnej oblohy
 • júl: Modelársky tábor Krupka – ČR
 • august: HST – Dobrodružstvo so svetlom – pobytové podujatie pre záujemcov o astronomické vedy, robotiku a modelárstvo Tábor Kapor -Raketa -Žabokreky nad Nitrou
 • september: Nominačná súťaž Nitra
 • október: Party Robot 2016, Svetový pohár Slovinsko, KFVaT
 • november: Pracovné stretnutie vedúcich krúžkov
 • december: Rozlúčka so starým rokom – stretnutie detí z krúžkov na spoločnom posedení, Kontrola akcií, Nahadzovanie do systému, Zúčtovanie podujatí - agenda