Kontakt

Nájdete nás na pravidelných stretnutiach v priestoch CVČ RELAX Partizánske.

 

 

Každú stredu 17,00-19,00.

Pýtajte sa na MODELÁROV.