X.ročník- memorial Mareka Galoviča Partizánske

30.05.2014 06:46

                                                             

                                                                  

Klub raketových modelárov  v Partizánskom dňa 24.05.2014 uskutočnil  súťaž  X.ročník Mareka Galoviča, ktorá bola zároveň aj druhou nominačnou súťažou raketomodelárskej odbornosti  v r.2014.

Tohtoročna súťaž sa niesla čo do počtu prihlásených modelárov  v duchu snaženia mladých modelárov, keď sa jej zúčastnilo  dvanásť  juniorov .V kategorii  senior  sa zúčastnilo päť pretekárov.

Súťažiacich privítala  Mgr.Kajanová  Janka  krátkym  príhovorom  v  prítomnosti  maminy  Mareka Galoviča - pani Zuzky Galovičovej.Nasledovalala  minúta  ticha na poctu bývalého úspešného modelára Mareka Galoviča.Riaditeľ súťaže a predseda klubu v jednej osobe - Milan Javořík pozdravil všetkých prítomných  a informoval súťažiacich o niektorých technických náležitostiach . Uviedol že súťaž bola realizoná s finančnou podporou  Zväzu  modelárov  Slovenska  a  mesta Partizánske.

Po otvorení súťaže  modelári začali dokazovať svoje schopnosti  a  súťaživosť v raketomodelárskom športe. Súťažilo sa v kategóriach seniorov a juniorov  v  nasledovnom  poradí -  S3A padák,S9A vírnik  a napokon v kategorii S6A streamer. Na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriach sa súťažiaci umiestnili nasledovne :Seniori S3A, 1. Jozef Jaššo ml.-Partizánske, 2. Michal Žitňan-Dubnica nad Váhom , 3.Marian Greš- Dubnica nad Váhom......Juniori S3A, 1.Boris Cesnek- Dubnica nad Váhom,2.Fatrsík Peter- Dubnica nad Váhom , 3.Holobradý Jozef-Partizánske.

Seniori S9A,  1.Michal Žitňan - Dubnica nad Váhom ,2. Jozef Jaššo ml. - Partizánske ,3.miesto neobsadené...... Juniori S9A  1.Michal Žitňan ml. - Dubnica nad Váhom , 2. Roman Čižnár - Prievidza , 3.Milan Mitaš-Partizánske

 Seniori S6A, 1. Jozef Jaššo ml.-Partizánske, 2. Michal Žitňan-Dubnica nad  Váhom,3.Jozef Říha –Sľažany.... Juniori  S9A ,1.Michal Žitňan ml.- Dubnica nad Váhom,2. Milan Mitaš -Partizánske,3.Marek Urban-Partizánske.

Vyvrcholením súťaže sa stalo odovzdávanie hlavnej trofeje  -  jubilejného pohára X.ročníka memoriálu Mareka Galoviča z rúk pani Zuzky Galovičovej. Víťazom pohára sa stal Jozef Jaššo ml.  na 2.mieste sa umiestnil  Michal Žitňan ml. a na 3. Michal Žitňan.

Za príjemného  a  slnečného počasia  sa súťaž niesla v priateľskom duchu, čo po jesennej súťaži organizovanej v r.2013 klubom  RMK Sľažany  na  letisku v Janíkovciach  a  nominačnej súťaži v Koši ktorú organizoval  RMK Prievidza   potvrdzuje ,že raketomodelársky  šport  má svoju perspektívu a  je schopný pokračovať  v nastúpenom trende.

Na záver súťaže predseda klubu Milan Javoŕík st. poďakoval  a aj touto cestou ďakuje všetkým,  ktorí  svojou  účasťou , pomocou pri realizácii , finančnou podporou  ako  aj  pomocou na ploche prispeli k príjemnej  atmosfére  a vytvorili dobré podmienky pre súťažiach.

Viac foto nájdete vo fotogalérii.

Kompletné výsledkové listiny nájdete na stránke   https://www.rocketmodelling.sk/

 

Späť