VEČER ŠPORTOVCOV V PARTIZÁNSKOM

22.03.2014 14:23

Mestská umelecká agentúra  spolu s mestom Partizánske pripravili na večer 21.03.2014 v Mestskej športovej hale súťažno – zábavný  galaprogram, spojený s odovzdávaním  športových ocenení  osobnostiam  ktorí sa výraznou mierou podieľali na športových úspechoch a reprezentovaní mesta Partizánske za rok 2013.

                            

Pametné plakety obdržali ocenení z rúk primátora mesta J.Božika a predsedu Komisie športu pri MsZ V.Karáska. Medzi osmnástimi  ocenenými boli aj dvaja členovia Klubu raketových modelárov Partizánske.Mgr. Janka  Kajanová ako dlhoročná funkcionárka, ktorá stála pri zrode raketového modelárstva v Partizánskom.Za dosiahnuté športové výsledky a príkladnú reprezentáciu mesta  bol ocenený Milan Javořík ml.

Galaprogram sa niesol v mladom duchu  a za účasti samotných športovcov mesta Partizánske.

Oceneným, p.Mgr.Janke Kajanovej  a  Milanovi Javoříkovi ml. prajeme mnoho ďalších úspechov.

Viac obrázkov z galavečera nájdete vo fotogalérii.

Späť