VEČER ŠPORTOVCOV v Partizánskom

28.03.2013 21:42

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mestská športová hala v Partizánskom bola  v piatok  dňa 22.3.2013 dejiskom športovo –hudobno -tanečného  večera  na ktorom boli ocenení obyvatelia mesta , pre ktorých sa šport a pravidlá fair - play súťaženia v športe  stali neoddeliteľnou  súčasťou života .

                                               

       

Primátor mesta Partizánske  Jozef Božik  odovzdal  čestné plakety a diplomy za dlhoročnú reprezentaciu mesta a propagáciu športu  dvom úspešným reprezentantom  modelárskeho športu.

Ocenení boli pán Jozef Jaššo ml. člen Klubu raketových modelárov a  dlhoročný letecký modelár v kategórii  F1B  p.František Radó.Pri tejto príležitosti obom modelárom prajeme pevné zdravie a radosť  v osobnom aj modelárskom živote.

 Jozef JAŠŠO ml.  

Najvýraznejšie  úspechy  v odbornosti raketový  modelár sú nasledovné:

Rok 1995 absolútny víťaz Svetového pohára v kategóii  RC – raketoplán ,  Majstrovstvá Európy Slovensko L. Mikuláš rok 1995 - majster sveta v družstvách kat.– raketoplán ,  Majstrovstvá sveta Slovinsko rok 1996 majster sveta v  družstvách kat. RC – raketoplán ,  Majstrovstvá Európy Turecko r.1997 majster sveta v družstvách kat. RC – raketoplán ,  Majstrovstvá sveta Slovensko Liptovský Mikuláš rok 2000  2. Miesto v jednotlivcoch v kat. raketa padák, majster sveta v družstvách kat. RC- raketoplán ,  Majstrovstvá sveta Česko rok 2002 3. Miesto v kat. raketa streamer, majster sveta v družstvách v kat. raketa streamer , Majstrovstvá sveta Španielsko rok 2008 3. Miesto v jednotlivcoch  kat. raketoplán, majster sveta v družstvách v kat. raketoplán  .

Za vynikájúce úspechy v oblasti športu a jeho propagáciu mu bol udelený roku 2005 titul  MAJSTER ŠPORTU

 František  RADÓ  

Najvýraznejšie  úspechy v odbornosti  F1B letecký  modelár sú nasledovné:

Viacnásobný Majster ČSSR v období r.1963-1988  , účasť na viacerích zrovnávacích súťažiach krajín Východnej európy a svetových pohároch, na  Majstrovstvách európy v Maďarsku r.1990 , Majstrovstvách  sveta r.1975 Bulharsko, r.1977 Dánsko  a  v  r.1993 California USA.

Za vynikájúce úspechy v oblasti športu a jeho propagáciu mu bol udelený v roku1978  titul  MAJSTER ŠPORTU

  

Späť