Svetový pohár SLOVAC CUP a Majstrovstvá Slovenska 2013 v Partizánskom

11.05.2013 09:50

  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Letisko v Malých Bieliciach sa stalo v dňoch 3.–5. mája dejiskom významnej modelárskej udalosti. Klub raketových modelárov v Partizánskom zorganizoval s podporou mesta Partizánske, Amavetu , Zväzu modelárov Slovenska a ďalších podporovateľov modelárskej činnosti, pod záštitou medzinárodnej leteckej federácie FAI a Zväzu modelárov Sloveska ZMoS súťaž Svetového pohára SLOVAC CUP  a  Majstrovstvá Slovenska v raketomodelárskej odbornosti .

            Riaditeľka súťaže Mgr.Janka Kajanová privítala Primátora mesta Partizánske Jozefa Božika  ktorý 4.mája 2013 súťaž slávnostne otvoril a  poprial zúčastneným športovcom úspešnú športovú súťaž v rámci pravidiel fair-play.

Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo 11 juniorov a 12 seniorov. Prítomní boli členovia  raketomodelárskych klubov Brzotín,Dubnica nad Váhom,Liptovský Mikuláš,Partizánske , Prievidza,Sľažany a Veľké Uherce.

           V popoludňajších hodinách 3.mája sa uskutočnila súťaž M-SR juniorov a seniorov - kategória S3A raketa padák. Za nepríjemne chladného a  veterného počasia modelári uplatnili svojho bojovného ducha. V kategóri juniorov  z RMK Partizánske súťažili ôsmi pretekári. Celkove na 2. mieste sa umiestnila  juniorka  Martina  Prekopová.

          V kategóri seniorov z RMK Partizánske súťažili ôsmi pretekári. Na treťom mieste sa umiestnil  Jozef Prekop ml.

  Po oficialnom otvorení dňa 4.mája začala aj súťaž  Svetového pohára .  Svetový pohár aj Majstrovstvá Slovenska  prebiehali súčasne v kategóriach - S4A malý raketoplán,S6A raketa streamer,S7 maketa  a  S8EP veľký raketoplán.

           Dopoludnia  4.mája sa v lietala kategória S4A malý raketoplán.V súťaži M-SR kategórii  juniorov z RMK Partizánske súťažili traja pretekári avšak bez pódiového umiestnenia.

             V kategórii seniorov boli modelári z RMK Partizánske výrazne úspešnejší. Majstrom SR v kategórii S4A malý raketoplán, sa stal  Jozef Jaššo ml. keď vybojoval 1.miesto a  na  3. mieste sa umiestnil Jozef Prekop ml.

         Sučasne sa hodnotilo aj lietanie v kategórii  S4A  v rámci Svetového pohára SLOVAC CUP .

Svetového pohára sa zúčastnili okrem domácich pretekárov,pretekári Česka,  Chorvatska, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovinska a Talianska .Z uvedených krajín prišlo do Partizánskeho 17 pretekárov.

        V kategórii  S4A sa z našich najlepšie umiestnil Jozef Jaššo ml. keď obsadil 8. miesto.      

           Popoludní  sa v lietala kategória S6A raketa streamer.  V súťaži M-SR kategórii  juniorov z RMK Partizánske súťažili traja pretekári. Majstrom SR v  kategórii S6A raketa streamer sa stal naš pretekár Denis Javořík, keď sa umiestnil  na vynikajúcom 1.mieste . 

               V kategórii seniorov obsadili modelári z RMK Partizánske v súťaži M-SR druhé a tretie miesto. 2. miesto  vybojoval  Jozef Prekop ml. a na  3. mieste sa umiestnil Milan Javořík ml.

          V kategórii S6A Svetového Pohára sa na 3. mieste umiestnil mladý pretekár Denis Javořík.Tejto súťaže sa zúčastnilo tiež 24. pretekárov.

          Slávnostné odovzdávanie cien za odlietané kategórie sa uskutočnilo večer v bielom stane letiska kde organizátori pripravili pre pretekárov  a hostí malé pohostenie. Zúčastnení v pohodovej atmosfére

zhodnotili  súťaženie a dôkladne prevetrali spomienky a históriu  svojho modelárčenia.

         Nedeľa 5.mája  sa prihlásila príjemným slnečným počasím. V tento deň sa súťažilo v kategorii S7 maketa  a  kategórii S8E/P  veľkých, rádiom riadených raketoplánov. V kategórii S7 Svetového pohára náš klub nemal zastúpenie. V kategórii S8E/P  Svetového pohára  a  M-SR sa nám nepodarilo dosiahnuť pódiového umiestnenia.

       Po odovzdani cien za odlietané kategórie riaditeľka suťaže Mgr.Janka Kajanová poďakovala pretekárom a hosťom za účasť na súťaži a súťaž ukončila.

      Obrázky zo CLOVAC CUP a Majstrovstiev SK sú uložené v galérii.

      Umiestnenie pretekárov v jednotlivích disciplínach najdete v priloženom súbore  :

                SLOVAC CUP a Majstrovstvá SR 2013.pdf (395,1 kB)

 

 

Späť