RMK Partizánske -raketoví modelári volili predsedu klubu.

29.06.2013 10:37

Členovia RMK Partizánske  dňa 12.06.2013 na Mimoriadnej plenárnej schôdzi zvolili nového predsedu klubu.

                                        

                      Pán Jozef Jaššo st. už dlhšie avizoval, že chce ukončiť svoje pôsobenie v klube ako predseda, nakoľko dosiahol dôchodcovský vek a chce sa venovať aj iným svojim koníčkom. Novým predsedom RMK sa stal p. Milan Javořík st. Prítomným poďakoval za prejavenú dôveru, odchádzajúcemu predsedovi za odvedenú prácu v klube. Zaželal p. Jaššovi veľa príjemných chvíľ strávených pri svojich koníčkoch.Pán Jaššo zostáva naďalej členom klubu.  Následne bola zvolená klubová rada, ktorá má 5 členov. Prítomní členovia plenárnej schôdze zaviazali Radu aby v termíne do 31.07.2013 urobila legislatívne zmeny súvisiace so zmenou predsedu RMK Partizánske.

Novemu predsedovi prajeme v jeho činnosti veľa úspechov.

Späť