Pripravujeme Majstrovstvá Slovenska a Svetový pohár Slovac Cup 2013

19.02.2013 16:53

 

Klub Raketových Modelárov a Amavet klub č.808 Partizánske s podporou ZMoS . Ministerstvom školstva  a  mesta Partizánske pripravuje na dni 3.-5. Mája súťaž Svetového pohára  a  Majstrovstiev Slovenska v raketovom modelárstve. Rada klubu sa v  týchto dňoch plne venuje personálnemu a materiálnemu zabezpečeniu uvedených súťaží. Po zverejnení kalendára súťaží SP v ramci FAI a určení termínu MS sme za jednu z dôležitých informácií pre súťažiacich pokladali zostavenie propozícií.Tieto nájdete v záložke „propozície„. Uvedené súťaže sa budú konať na letisku Malé Bielice.Tešíme sa na Vašu účasť.

   

 

 

 

Späť