Rozlúčka s modelárskym rokom 2014

17.03.2015 07:45
 
Členovia Amavet klubu č. 808 už tradične pripravujú Rozlúčku s modelárskym
rokom vo Hvezdárni v Malých Bieliciach. Inak tomu nebolo ani tento rok. 28.12. sa
zišli členovia krúžkov elektroniky, raketových modelárov a Stellar klubu spolu so
svojimi rodičmi , vedúcimi ale i sponzormi aby zaspomínali na uplynulý kalendárny
rok, vyhodnotili svoje úspechy, ale i menej úspešné súťaže a porozprávali sa o
svojich plánoch na budúci rok.
 Na akcii sa zúčastnil aj predseda Rady raketových
modelárov SR p. Michal Žitňan z Dubnice nad Váhom. Súčasťou bola i výstavka
prác jednotlivých krúžkov. Všetci prítomní tak mali možnosť uvidieť výsledky
celoročnej práce svojich ratolestí a tiež predvedenie modelov. Vedúci jednotlivých
krúžkov v krátkosti zhodnotili úplynulý rok, porozprávali hlavne o vrcholných
súťažiach na ktorých sa zúčastnili či už v rámci Slovenska, na medzinárodných
sttretnutiach ale i stretnutia, ktoré sami zorganizovali. Pre členov krúžku elektroniky
to bola hlavne Robot­párty na letisku v Malých Bieliciach, letný astronomický tábor
Astrocom ako i prednášky o robotike a predvádzanie robotov v rámci projektu
Astrocom na jednotlivých ZŠ v okrese i účasť na Trenčianskych robotických dňoch.
Raketoví modelári sa pochválili úspechmi na domácich súťažiach kde Veronika
Mitašová sa stala M­SR v kat.S4A a v rovnakej kategórii obsadila 2. miesto vo
Svetovom pohári – kde sa súťaží bez rozdielu veku. Janka Kajanová obsadila 3.
miesto v kat. S7 vo Svetovom pohári v Lotyšskej Ljepaji. Naši juniori sa pravidelne
zúčastňujú SP v Poľsku, Slovinsku ako i všetkých domácich súťaží.
Po bilancovaní činnosti prítomní mali možnosť vidieť úkážky letov bizarných
raketových modelov, ktoré sú tradične predzvesťou blížiaceho sa Silvestra, pod
názvom „Lietajúce nezmysly“ alebo „Letí, letí, všetko letí......“ Po veselom
„polietaní“... či zalietaní bol pre všetkých prítomných pripravený skvelý guláš od
deda Jožka. A nasledovala voľná výmena názorov, postrehov, rád i odporučení.
Všetci zúčastnení strávili vo hvezdárni príjemný deň spolu so svojimi ratolesťami.
Deti sa zoznámili s novými kamarátmi a na záver nám pán riaditeľ premietol
rozprávky s vesmírnou tématikou ako i video záznam z našej bezosporu vydarenej
rozlúčky s modelárskym rokom 2014.
Prítomní odchádzali spokojní a plný elánu a nových plánov do ďaľšej sezóny.
 
Späť