Plán práce AMAVET klubu č.808 - 2013

19.02.2013 19:18

 

Členovia klubu pripravujú zaujimavé akcie ktoré sami organizujú alebo sa ich plánujú zúčastniť.

  

Uskutočnené akcie.

Klub raketových modelárov,2.-5.Máj 2013- Majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov

Klub raketových modelárov,3.-5.Máj 2013- Svetový pohár SLOVAC CUP 2013

Pripravované akcie.

 

Amavet klub č.808,22. Jún 2013  -Balón Day/ Balónové ,astronomické a modelárske zaujimavosti.

info.: Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01, E-mail:janka.rocket@gmail.com

 

   

Amavet klub č.808, 21.07.2013 Súťaž vodných rakiet

info.: Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01, E-mail:janka.rocket@gmail.com

 

Amavet klub č.808,22. Jún 2013  -Balón Day/ Balónové ,astronomické a modelárske zaujimavosti.

info.: Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01, E-mail:janka.rocket@gmail.com

Amavet klub č.808, Septembet 2013 - Technická súťaž mladých elektronikov-

Bližšie info po upresnení dátumua programu .

info.: Ing.Barabček Ludovít.Horská 1306/29 tel .0903944186, E-mail:baralu@stlas.sk

Amavet klub č.808, Oktober 2013 - Party robot 2013/ Bližšie info po upresnení dátumu a programu

info.: Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01, E-mail:janka.rocket@gmail.com

Amavet klub č.808, Oktober 2013 - Šarkaniáda/ Bližšie info po upresnení dátumu a programu

info.: Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01, E-mail:janka.rocket@gmail.com

Amavet klub č.808,December 2013 -   Silvestrovská raketa

 -  ukončenie  raketomodelárskeho roka 2013

info.: Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01, E-mail:janka.rocket@gmail.com

Späť