PartyRobot 2013

07.10.2013 09:27

PartyRobot -  uskutočnil sa druhý ročník predstavovania robotov. 

                                       

Robotické systémy, ktoré vznikli predovšetkým ako výsledok zručnosti a konštruktérskeho a programátorského umenia nadšencov pre túto zaujímavú oblasť. Na tejto akcii bol tiež priestor pre propagáciu činnosti Amavet klubu 808 VTM. Jeho členovia predvádzali modely riadené počítačom poskladané zo stavebnice Lego Mindstorms a to ako príklady programovania tak aj ukážky reálnej práce modelov.

 Tohoto vydareného stretnutia nadšencov robotiky sa zúčastnili aj členovia Klubu raketových modelárov.Predviedli nielen statickú prezentáciu svojich modelov, ale upútali pozornosť naštevníkov tohto stretnutia aj letovými ukážkami svojich modelov rakiet.

Akcia PartyRobot zaznamenala veľký záujem širokej verejnosti. Veríme, že prezentácie Amavet klubu aj takouto formou budú úspešne pokračovať aj v budúcnosti

Obrázky z kcie nájdete vo fotogalérii.

Späť