Mimoriadna konferencia odbornosti raketových modelárov ZMoS Prievidza 26.5.2013

31.05.2013 10:57

   Konferencia  raketových  modelárov bola zvolaná na základe požiadavky členskej základne raketových modelárov, uznesenia z mimoriadneho elektronického zasadnutia prezídia ZMoS zo  dňa 27-29.3.2013 a uznesenia RRaM ZMoS z 24.4.2013 v súlade so stanovami ZMoS-u. Prípravou a prevedením konferencie dňa 26.5.2013 bol poverený predsedom RRaM ZMoS klub RMK Prievidza.Informácie o priebehu konferencie

nájdete na stránke: https://www.zmos.weblux.sk/ pod hlavičkou Mimoriadna konferencia RM

Späť