Letné sústredenie mladých modelárov

11.11.2015 08:51
Ako po iné roky tak i teraz počas letných prázdnin sa mladí modelári
z Amavet klubu č. 808 rozhodli stráviť svoj voľný čas pri vode – čo je
ďalšia spoločná záľuba. 
Obvyklým miestom stretnutia bývala vodná nádrž
Veľké Uherce. Chlapci tu pri love rýb a čistení okolia od odpadkov
zmajstrovali aj špeciálny typ rakety ­ „ Raketa s podvodným štartom“.
Jedná sa o klasickú raketu so špeciálne upraveným štartovacím
zariadením, ktoré umožňuje zapálenie motora a samotný štart spod vodnej
Nakoľko je však priehrada už dva roky bez vody a chlapci sa nechceli
svojej záľuby vzdať, uskutočnilo sa tohtoročné letné sústredenie pri
vodnej nádrži „Štrky“ v Žabokrekoch nad Nitrou. 
Samozrejme v ničom nezaostávalo za tými predchádzajúcimi. Chlapci venovali svoj voľný čas
okrem rybárčenia a vyčisteniu okolia od odpadkov, čo určite ocenili aj
ochranári, dokončili a vypustili špeciálnu „podvodnú“ raketu a nezabudli
ani na loptové hry a večerné posedenia pri ohníčku. „Dedo Jožko“, ktorý
bol dušou sústredenia vypekal a opekal od výmyslu sveta rybky, ktoré sa
podarilo deťom uloviť. Večer prišli svoje ratolesti „navštíviť“ i rodičia.
Ako býva dobrým zvykom nechýbal ani pán Holobradý s
neodmysliteľnou gitarou.
A tak sa od ohníka nešírila iba nozdry dráždiaca vôňa rybičiek ale i
trampské melódie, ktoré prilákali aj ďaľších záujemcov a chlapci mali
hneď aj nových priateľov. Sme radi, že chlapci majú ďaľšiu spoločnú
záľubu, že napriek celoročnému stretávaniu sa počas krúžkov a súťaží
ešte u nich nevypukla „ponorková choroba“.
Veríme, že sa nám podarí prázdninovú – enviromentálno – modelársku
aktivitu zachovať ešte veľa, veľa nasledujúcich prázdnin. A že nás rodičia
budú aj naďalej tak ako tento rok podporovať.

Vďaka všetkým za príjemne a zmysluplne strávené prázdninové dni.
Späť