Kalendár súťaží ZMoS 2013

19.02.2013 19:03

 

RAKETOVÉ MODELÁRSTVO SLOVENSKA

RADA RAKETOVÝCH MODELÁROV

Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

 

KALENDÁR   SÚŤAŽÍ  A PODUJATÍ   RAKETOVÝCH  MODELÁROV  ZmoS  NA  ROK 2013

RMS 01. KKM Košice ,06.04.2013,nominačná súťaž S+J miesto Haniska,S4A, S6A, S9A,Boleslav Večeřa,

Južná trieda 27,040 01 Košice,tel.:0915850598,E-mail:janet10@pobox.sk

 

RMS 02.RMK Prievidza,27.04.2012.nominačná súťaž S+J,miesto Prievidza S4A, S6A S8E/P,S8D,Jan

Mečiar,F.Hečku 27,971 01,Prievidza,tel.0905342769,E-mail: ,

 

RMS 03. RMK Partizánske,03-05.05.2013,M-SR 2013 S+J,miesto Partizánske,S1,S3A,S4A,S5, S6A, S7, S8E/P,

S9A,

Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01,0903103181,E-mail:janka.rocket@gmail.com

 

RMS 04. RMK Partizánske,03-05.05.2013,SP 2013 S+J,miesto Partizánske,S1, S3A,S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A,

Janka Kajanová,Riečna 823/5,Partizánske 958 01,0903103181,E-mail:janka.rocket@gmail.com

 

RMS 05. MK 88 HAWKS Brzotín,1.-2. 6 2013 S+J VS+MS,miesto Repište Brzotín,MVVR,Mgr.Štefan Andoga,

Gemerská 361,049 51 Brzotín,0911651676,E.mail:stefan.andoga@gmail.com

 

RMS 06. LMK Humenné,6.7.2013,VS Kamenický strimer,S+J,miesto Letisko Kamnica nad Cirochou,S8E/p,

S4A,S6A,Michal Hricinda,SNP 8,06661Humenné,0911800186,Email:michal.hricinda@centrum.sk,

web.:lmkhas.sk

 

RMS 07. RMK Slažany,28.-29.9. 2013, Slažianska raketaVS Ž+J+S,miesto : poľné letisko Sľažany

S6A, S3A návrat na svetlicovom padáku, žiaci T-1, juniori a seniori T-2, R-vajce, veľké polomakety rakiet,

info.: halamka63@gmail.com, skype: halamka63

 

RMP 08.RMK Slažany XV. ročník Letné stretnutie mladých modelárov termín: 1. - 14. 7. 2013 miesto: letisko

Aeroklubu Nitra Janíkovce odbornosti: LM, RM, PM, AM, LoM info.: halamka63@gmail.com,skype: halamka63

 

 

 

 

Späť