Amaveťáci na M-SR a Svetovom pohári

22.06.2016 21:01

Členovia Amavet klubu č.808 sa v dňoch 29.4.-1.5.2016 zúčastnili súťaže . Lietalo sa na lúke za obcou Koš. Súbežne sa lietala i súťaž Svetového pohára, za účasti družstiev z Nemecka, Švajčiarska, Srbska, Českej republiky, Bieloruska a Slovinska. Pre našich pretekárov to bola prvá „veľká“ súťaž v tomto roku.

Umiestnenie našich pretekárov bolo nasledovné:

M-SR – juniori:

  • Klaudia Urbanová - 3. miesto v kategórii S3A
  • Milan Mitaš - 2. miesto v kategórii S3A
  • Veronika Mitašová - 3. miesto v kategórii S4A

M-SR sú rozdelené do dvoch súťaží, druhá časť nás čaká začiatkom júna v Kamenici nad Cirochou. Okrem domácich súťaží by sme chceli absolvovať aj Svetové poháre v okolitých krajinách a umožniť tak naším juniorom jednak konfrontáciu s rovesníkmi zo zahraničia ako i možnosť „vylietať sa“ a získať tak potrebnú prax i skúsenosti a v neposlednom rade i miesto v reprezentačnom družstve SR. V tomto roku našich reprezentantov čakajú Majstrovstvá sveta , ktoré budú v Ukrajinskom Ľvove na konci mesiaca august.

Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým našim „Amaveťákom“želáme platné a úspešné lety v ďaľších súťažiach.

 

Mgr. Janka Kajanová

predsedníčka Amavet klubu č.808

Späť